ไทยเวียตเจ็ทต้อนรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2023 บินลัดฟ้าสู่เวียดนาม

สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศพันธมิตรในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านการเดินทางอย่างเป็นทางการของกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2023 (Miss Earth Thailand 2023) เน้นย้ำปณิธานของไทยเวียตเจ็ทในการสนับสนุนความตระหนักและความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของไทยเวียตเจ็ทและองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์

admin

August 21, 2023