Posts Tagged

COSBEAUTY LLLT

บทความไอที

เชื่อว่าหลาย ๆ คนประสบปัญหาผมร่วงก่อนวัย โดยจากการวิจัยในประเทศจีนนั้น 1 ใน 6 ของชาวจีนมีปัญหาผมร่วง โดยส่วนใหญ่ 1 ใน 4 จะเป็นผู้ชายเสียด้วย และพบว่าช่วงอายุที่ผมร่วงเร็วสุดคืออายุ 30 ปีพอดี !! Xiaomi Youpin เล็งเห็นถึงปัญหานี้ โดยทำการระดมทุนหมวกช่วยหยุดผมร่วง และช่วยเร่งการเจริญเติบโตใหม่อีกต่างหาก โดยมีชื่อว่า COSBEAUTY LLLT โดยราคาอยู่ที่ 1,499 หยวนหรือ 7 พันบาท

Read More