ไทยเวียตเจ็ทขึ้นแท่นสายการบินแรกที่ริเริ่มใช้งาน ‘Smart Path’ โดย ทอท.

ด้วยความสำเร็จในการทดลองใช้ระบบ ‘Smart Path’ สำหรับการเช็คอินเที่ยวบิน VZ626 จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังสิงคโปร์ เมื่อระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา สายการบินไทยเวียตเจ็ทกลายเป็นสายการบินแรกที่ริเริ่มให้บริการ ‘Smart Path’ ซึ่งเป็นระบบระบุตัวตนไบโอเมตริกอัตโนมัติ (automated biometric identification system) โดยการสแกนใบหน้า ที่พัฒนาโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

admin

November 1, 2023