สยามคูโบต้า ลุยต่อ ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผา จับมือ “เลย” สร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission มุ่งมั่นสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลุยต่อแผน KUBOTA NET ZERO EMISSION มุ่งมั่นสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน ขยายองค์ความรู้เกษตรปลอดการเผา สู่นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ “เมืองเลย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” เป็นจังหวัดที่ 11 ดึงองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร แก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้มอบแทรกเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำแนวกันไฟป่าให้แก่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงในภารกิจพิชิตไฟป่าและ PM 2.5

admin

May 9, 2024