โปรโมชั่น ส่งท้ายก่อนปิดรีโนเวทครั้งใหญ่ห้องอาหาร Atrium Restaurant ที่ Landmark มา 4 จ่าย 2

โปรโมชั่น ส่งท้ายก่อนปิดรีโนเวทครั้งใหญ่ห้องอาหาร Atrium Restaurant โรงแรม #LandmarkBangkok มา 4 จ่าย 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2566

มา 4 จ่าย 2

มื้อค่ำ วันอังคาร – วันพฤหัส และวันอาทิตย์ ราคา 2,800 บาท รวมชาหรือกาแฟ (เฉลี่ยเหลือคนละ 1,400.-)
มื้อค่ำ วันศุกร์ – วันเสาร์ ราคา 3,000 บาท รวมชาหรือกาแฟ (เฉลี่ยเหลอคนละ 1,500.-)
มื้อกลางวัน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ราคา 3,200 บาท (เฉลี่ยเหลอคนละ 1,600.-) รวมเครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ชาหรือกาแฟ

สอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่ง bit.ly/AT_4Pay2