สมัครบัตรเครดิต UOB วันนี้ ฟรี ! Xiaomi Smart Air Purifier 4 เมื่อสมัครระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 66

สมัครบัตรเครดิต UOB วันนี้ ฟรี ! Xiaomi Smart Air Purifier 4 เมื่อสมัครระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 66

สมัครบัตรเครดิต UOB วันนี้ ฟรี ! Xiaomi Smart Air Purifier 4 เมื่อสมัครระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 66

เงื่อนไข

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม บัตรหลัก พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส เฉพาะคนที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม https://atth.me/go/bZiVhpmM
 • ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 66 และบัตรเครดิต และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 28 ธ.ค. 66 (บัตรยูโอบี แคชพลัสไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้)
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมลส์/พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม บัตรหลัก จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier4 Compact มูลค่า 3,990 บาท 1 เครื่อง โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • จำกัดการรับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier4 Compact 1 เครื่อง/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะส่งมอบของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางอื่น
  กรณีไม่ได้รับของกำนัล ภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • ของกำนัล ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม บัตรหลัก พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • ผู้สมัครบัตรใหม่ ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรเครดิตใหม่
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยไม่รวม ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท (ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555
 • (IPP Conversion)), การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ยอดใช้จ่ายนับเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักเท่านั้น
  การพิจารณาและตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
  การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • *สอบถา1มรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

สมัครคลิกที่นี่เลย >> https://atth.me/go/bZiVhpmM