Posts Tagged

Seekster

บทความ

ใครกำลังจะย้ายบ้านหรือสำนักงานบ้างไหมเอ่ย บอกเลยว่าปัญหานี้ คิดไม่ตกเลยจริง ๆ เพราะว่า เราจะทำเองดีไหม หรือเอ๊ะ เราจะจ้างทีมไหน บริษัทไหนดีนะในการมายกของของเรา แล้วของเราจะอยู่ในสภาพดีงามเหมือนเดิมเปล่านะ ในบทความนี้ จะมาเขียนรีวิวประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง เพราะผู้เขียนมีการย้ายบ้านแล้วไม่มีความรู้ในการขนย้ายของเลย และก็ไม่รู้ว่าจะใช้เจ้าไหนนั่นเอง ปะ เริ่ม!!

Read More