Posts Tagged

Xiaomi Youpin

บทความไอที

ใครเมื่อยตัวบ้าง ยกมือขึ้น Xiaomi Youpin เปิดระดมทุนเครื่องนวดพกพา อัจฉริยะ ในราคาเพียง 399 หยวนหรือ 1,800 บาทเท่านั้น

Read More
บทความไอที

พ่อบ้านสายไอทีต้องตะลึงและถูกใจกับสิ่งนี้!! การล้างถ้วยล้างชามนั้น เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวสำหรับพ่อบ้านในสมัยนี้ โดยทาง Xiaomi Youpin ได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับพ่อบ้านนั่นก็คือ Xiaomi Viomi หรือที่วางจาน พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ล้างก่อน)

Read More
บทความไอที

ในทุกกวันนี้ เชื้อโรคต่าง ๆ บนโลกมนุษย์นั้น มีออกมาเยอะมากมายก่ายกอง ทั้งอากาศรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงในบ้านก็มีสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่าง ๆ มากมายที่เรามองไม่เห็น …

Read More